سامانه ارتباطات یک پارچه فائز

سامانه ارتباطات یکپارچه (Unified Communication) چیست؟

سيستم هاي ارتباطی کارا و يکپارچه که بتوانند همه نیازهای ارتباطی موجود در يک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروري را به موقع در اختيار استفاده کنندگان آن قرار دهند، از ابزار هاي مفيدي هستند که سازمان ها براي افزايش قابليت هاي خود، صرفه جويی در هزينه و زمان و انرژی ,بهبود عملکرد، تصميم گيري بهتر و دستيابي به مزيت رقابتي از آن استفاده مي کنند.

در اين راهکار انواع مختلف ارتباطات هم زمان مثل صدا ، تصوير و پيام فوری و … و همچنين انواع مختلف ارتباطات نا هم زمان مثل پست الکترونيکی ، پيام صوتی ، فکس در يک راهکار متمرکز ارايه مي شود