سامانه تخصصی مدیریت و ارزیابی عملکرد

 

 

 

مناسب برای

·        کلیه سازمانها، شرکتها و ...

·        شرکت ها و ساختارهای درحال توسعه

·        شرکتها و سازمانهای علاقه مند به پیشرفت و ارتقاء دانش پرسنل

 

قابلیتهای عمومی

·        سنجش و ارزیابی کار و پرسنل

·        نطارت بر نحوه عملکرد پرسنل

·        بالارفتن کارایی و بهره وری پرسنل

·        ایجاد روحیه رقابت در پرسنل

·        تلاش پرسنل جهت بالا بردن دانش فنی و کار

·        دلگرمی و انگیزه فعالیت پرسنل

 

منافع جنبی

·        ایجاد پایگاه داده از عملکرد پرسنل در سازمان

·        افزایش چابکی سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد در سازمان

·        افزایش توان نظارت و کنترلی پرسنلی

·        ایجاد سامانه ها و ساختارهای پاداش و تنببیه

·        مشاهده کل سازمان در یک نگاه