سامانه مدیریت خرید آسان ( بازارسازی و بازاریابی )

Easy To Buy (ETB)

مناسب برای

·        صاحبان صنایع و کالا

·        توزیع کنندگان عمده

·        گروه های تولید کننده

قابلیتهای عمومی

·        ایجاد سامانه امتیاز دهی به محصولات و خدمات

·        ایجاد سامانه هوشمند اعتباری تبادل عرضه و تقاضا

·        ایجاد بازار برای خدمات و محصولات برتر

·        ایجاد راهکار بازاریابی

o       معرفی محصولات و خدمات به بازارهای سایر شهرها

o       معرفی محصولات و خدمات به بازارهای کشورهای مستعد و خریدار

o       اطلاع رسانی و تشکیل بازارها و نمایشگاههای مجازی چند زبانه

·        اطلاع رسانی و تشکیل سمینارها و همایشهای مجازی چند زبانه

·        ساماندهی اعضا اعم از پرسنل، بازنشستگان، عموم مردم و شرکتهای تابعه تحت پوشش و ...

·        جمع آوری به روز اطلاعات و آمار اعضا اعم از پرسنل، بازنشستگان و شرکتهای تابعه و...

·        ثبت آخرین تغییرات مربوط آمار اعضا اعم پرسنل، بازنشستگان و شرکتهای تابعه و...

·        برنامه ریزی و ایجاد تقویم های مختلف خرید، حراج، اضافه شدن فروشگاههای طرح و ...

·        امکان تعریف پنل مدیریت و سفارشی شده بر اساس نیازهای سازمان

·        امکان تعریف پویا و تغییرات توسط  مدیر سامانه

منافع جنبی

·        قرعه کشی در مسابقات تعریف شده توسط حامیان مالی سامانه برای ایجاد انگیزش

·        تخفیف در خدمات و محصولات مشترک

·        مدیریت تورها، لیدرها، بازاریاب  و...

·        مدیریت جشنواره های دوره ای

·        افزایش رضایت مشتری افزایش امکان نظارت بر سیستم و تهیه انواع گزارشات آماری و اطلاعاتی

·        امکان تغییر پارامترها و پیش فرضهای سیستم بصورت متمرکز و غیر متمرکز

·        امکان برقراری ارتباط بین سامانه های مختلف

·        امکان تامین امنیت اطلاعات ذخیره شده با فرآیندهای اطلاعاتی و امنیتی مناسب استفاده در سازمان با استفاده از تکنولوژیهای مرتبط

·        فراهم نمودن زمینه های تشویق، تجلیل، قدردانی و حمایتهای مالی و معنوی

·        امکان مدیریت متمرکز و نیمه متمرکز بر خدمات و سرویسها