سامانه مدیریت چرخه مالی

مناسب برای

·        کلیه ساختارهای با تراکنش های مالی از سوی مشتری مواجه هستند

·        کلیه سازمانهای دارای خدمات متنوع

·        کلیه رستورانها، فروشگاهها، داروخانه ها، تعاونی ها، کارواش ها، بیمارستانها و ساختارهایی که خدمات را در گیشه های خاص ارائه می دهند

قابلیتهای عمومی

·        امکان تعریف مشتری ( یک باره، دائم، برنز، نقره، طلایی و ...)

·        امکان تعریف خدمات خاص قابل ارائه به مشتری

·        قابلیت تعریف خدمات آتی/رزرو خدمات، کالا و ...

·        قابلیت تعریف تخفیفات و ... پلکانی، جشنواره ای، مناسبتی و ...

·        قابلیت تعریف اعتبار مالی/خدمتی به صورت یکباره و مستمر

·        قابلیت تسویه حساب و بازگشت مالی

·        مدیریت خزانه داری

·        مدیریت چرخه مالی حتی با کارتهای عضو شتاب و بانکی

منافع جنبی

·        افزایش رضایت مشتری

·        بالا بردن ضریب امنیت از طریق حذف چرخه مالی

·        کاهش خطا در ساختار مالی

·        افزایش میزان فروش کالا و ارائه خدمات از طریق ایجاد انگیزه

·        مدیریت مالی و دریافت گزارشات