سامانه تخصصی مدیریت منابع آموزشی

 

 

Training and Education Resource Management (TERM)

 

مناسب برای

·        ساختارها و سازمانهای آموزش محور

·        ساختارها و سازمانهای آموزشی

·        دانشگاهها، دانشکده ها، موسسات آموزشی، مدارس

 

قابلیتهای عمومی

·        مشاوره ( تحصیلی، آموزشی و تخصصی )

·        کتابخانه ( مخزن، الکترونیکی، ژورنال و ... )

·        تحقیقات و پژوهش

·        سایت ( رایانه، پژوهش و ... )، لابراتوار و آزمایشگاه

·        نمایشگاه، سمینار و همایش

·        اینترنت و خدمات دسترسی به شبکه

·        دوره های آموزشی کوتاه مدت و حرفه ای

·        امور دانشجویی

·        خدمات بانکی و مدیریت شهریه

·        بوفه و رستوران

·        خوابگاه و اقامت

·        حمل و نقل و خدمات سفر

·        انتشارات

·        تربیت بدنی ، اماکن و تیمهای ورزشی

·        دوره های آموزشی فوق برنامه

·        تورهای علمی و تفریحی

·        تفریحات فرهنگی و سرگرمی

·        خدمات پزشکی و حرفه ای

·        مراسم، اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی

·        وام و خدمات اعتباری

·        کاریابی

 

منافع جنبی

·        مدیریت تجهیزات آموزشی

·        مدیریت امکانات آموزشی

·        مدیریت توانمندیها و افزایش خدمات

·        مدیریت خدمات اطلاع رسانی و روابط عمومی

·        خدمات ستادی و پرسنلی

·        خدمات رفاهی به پرسنل و اساتید

·        سرویسها و امکانات جنبی به پرسنل و اساتید