TRACK MASTER- آزادراه

زمان سفر بزرگراه­ها عاملی مهم برای مهندسین بزرگراه، متصدیان سیستم­ها و پرسنل امنیت عمومی است.

  تصادفات، آب و هوا و ترافیک عواملی هستند که در زمان مسافرت­های برون شهری و انتخاب مسیرها برای مسافرین نقش اساسی دارند. راهکارهایی چون سنسورهای مغناطیسی تصویربرداری یا شناسایی با رادار برای تشخیص سرعت، چگالی و دیگر مشخصات ترافیک وجود دارند که برای برنامه­ریزی ایمن دسترسی یا گزارش وضع ترافیکی در خروجی­های بزرگراه نقش حیاتی دارند. این سیستم­ها همواره دارای کمبودهایی در زمینه عملکرد و یا هزینه بوده و خروجی آن­ها همیشه دقیق و ریز نیست.

 

آزادراه جزئی از مجموعه Track master یک ماژول هوشمند کنترل ترافیک (ITM) است، که ارائه جزئیات روند ترافیک بصورت بسیار دقیق آن را به جزئی کلیدی در سیستم هوشمند کنترل ترافیکی تبدیل کرده­است. علاوه بر آن این نرم­افزار راهکاری کارآمد را برای تصدی مدیریت و ممیزی تاسیسات دریافت عوارض را می­دهد.

 

  Track master آزادراه خود را به عنوان جوابی مقرون به صرفه برای پایش زمان حمل و نقل برون­شهری یا الگوی ترافیک به اثبات رسانده و می­توان به طور همزمان از آن برای دریافت عوارض آزادراه­ها استفاده کرد. با نصب قرائتگرها در نقاط مختلف و با فاصله­های معین در آزادراه­ها یا بزرگراه­های دارای عوارض و اتصال آن­ها به یک سیستم مرکزی می­توان اقدام به پایش دقیق و گزارش­گیری از زمان سفر و روند ترافیک کرد. درسیستم جمع­آوری عوارض، قرائتگر شرکت ما در محل­های مورد نظر مشتری نصب شده و یک یا چند مسیر که در آنها اطلاعات جمع­آوری عوارض و ترافیکی مورد نیاز است را در دو جهت تحت پوشش قرار می دهد.