TrackMaster-مدیریت اسناد

 

TM-اسناد سیستمی است کارآمد برای مدیریت منابع در کتابخانه ها و دیگر برنامه های رهگیری اسناد است.

این نرم افزار با استفاده از آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی زمان مورد نیاز برای عملیات چرخش اسناد را به طرز قابل توجهی کاهش می دهد. بخش زیادی از صرفه جویی زمانی بدین علت است که اطلاعات را می توان از تگ های RFID که بسیار سریعتر از بارکدها هستند بازخوانی کرد و می توان به طور همزمان چندین عدد از آنها را خواند یا بر روی آنها نوشت .

TM-اسناد موتوری همه منظوره برای رهگیری اسناد است. این نرم افزار از چندین ماژول کوچکتر تشکیل شده است مانند: مدیریت آرشیو کتابخانه، کتابفروشی، گذرنامه و کارت ملی.

 

اتوماسیون مدیریت کتابخانه های عمومی و مراکز آرشیو اسناد به عهده ی ماژول کتابخانه است و این ماژول ها امکان رهگیری کتابها، پرونده ها، CD/DVD، نوار و دیگر رسانه ها را به کاربران می دهند.

ماژول کتابفروشی یک سیستم مدیریت فروش کتاب و چندرسانه ای کامل است.

راهکار گذرنامه و کارت ملی، با همکاری شریک اروپایی، Smartic wareکه شرکتی پیشرو در زمینه راهکارهای شناسایی با کارت هوشمند و گذرنامه های الکترونیکی است، ساخته شده است.

  

 TM   -اسناد ایده آل است برای:

    -  مدیریت کتابخانه   

    -  مدیریت آرشیو

    -  کتابفروشی ها

    -  گذرنامه

    -  مدیریت کارت ملّی 

    -  مدیریت مهمانها

  -  مدیریت  نمایشگاهها