TrackMasterحضور غیاب دروازه ای

TM- حضور غیاب نرم افزاری مناسب برای کنترل دسترسی بدون دخالت دست برای کاربردهای مختلف مانند ثبت انبوه زمان حضور، کنترل دسترسی، مدیریت رویدادها، کنترل اموال، اتوماسیون کتابخانه ها و مدیریت تخلیه است.

تگ های RFID را می توان برای شناسایی به یک محصول، انسان یا حیوان متصل کرد. هنگامی که محصول یا انسان از سیستم  حضور غیاب TM عبور می کند، شماره شناسایی و زمان عبور وی در سیستم ثبت می شود.

 

قرائتگرهای دروازه، قابلیت خواندن دقیق و همزمان چندین تگ را دارد. آنتن های ما راهکارهایی کارآمد هستند که برای خواندن تگ ها در هر جهتی طراحی شده اند. تجهیزات خواندن/نوشتن تا چهار آنتن را به طور همزمان پشتیبانی می کند.

 

در طراحی دروازه ها از پایه ی فلزی نقره ای رنگ و قابهای کناری پلاستیکی و چراغ برای اطلاع به کاربر استفاده شده تا از لحاظ ظاهری زیبا باشد. امکان خواندن از فاصله ی 140 سانتیمتری بسته به نوع تگ و تنظیمات آنتن وجود دارد.

سیستم  حضور و غیاب دروازه ی  را می توان بر اساس نیاز به صورت چند مسیره تنظیم کرد. واحد قرائتگر از پروتکل هایISO 15693 و ISO 18000-3، RFID در فرکانس بالا (HF) پشتیبانی می کندو می تواند روی یک یا چند تگ به طور همزمان بنویسد.

تگ های سازگار با این سیستم شامل ISO/IEC 15693، Tag-IT، ICODE، Picco Pass هستند.

TM- حضور غیاب دروازه ای ایده آل است برای:

-                     مدیریت خط تولید

-                     رهگیری انبوه مردم

-                     اتوماسیون کتابخانه

-                     کنترل اموال

-                     ثبت انبوه زمان حضور

-                     سیستم رهگیری و قرنطینه بیماران

-                     مدیریت رویدادها

-                     رهگیری زنجیره تأمین

-                     شناسایی حیوانات

-                     حفاظت و امنیت علامت تجاری

-                     مدیریت دارو و داروخانه

-                     مدیریت انبار

-                     بلیت های هوشمند

-                     کنترل عبور و مرور

-                     ضد سرقت

-                     رهگیری چمدان ها

-                     خدمات اجاره و فروش

-                     مدیریت خدمات پستی

-                     رهگیری قطعات

-                     کنترل و بازرسی اموال

-                     مدیریت بازدیدکنندگان از نمایشگاهها

-                     مدیریت تخلیه