نرم افزارمیانی Nexus: RFID

 

 

یک سیستم RFID از نرم افزار و همچنین سخت افزارهایی مانند قرائتگرها، سنسورها و کنترلگرها تشکیل شده، نرم افزار روی کامپیوترهای معمولی و سرور اجرا می­شود و نرم افزارمیانی که مسئول منطق برنامه RFID است و از یک سیستم پایگاه داده تشکیل شده است دارای سرور مجزا می باشد.

   لازم است که شبکه های RFID از تنظیمات سخت افزاری متباین استفاده برند. مشتریان باید از این مساله اطمینان حاصل کنند که محصولات سخت افزاری هر تولید کننده ای با شبکه RFID آنها سازگار است . همچنین راهکارهایی که نیاز به ایجاد یک زیرساخت دارند باید بدون هیچ مشکلی با اجزای غیر RFID کار کنند. برای مثال سنسورهای هوشمند جزء مهمی در راهکارهای مبتنی بر RFID است . تباین دستگاه ها شامل قرائتگرهای دستی نیز می شود که در جاهایی مورد استفاده قرار می گیرند که کامپیوترها گران هستند یا از انعطاف پذیری کمی برخوردارند.

Nexus  بدین منظور نرم افزار   را  معرفی می کنیم که نرم افزاری بسیار کارآمد و سبک می باشد که دارای  قابلیت های زیر  است:

    -  مدیریت قرائتگرها و شبکه   

    -  پایش و عیب یابی شبکه

    -  مدیریت به روز بودن نرم افزار قرائتگرها

    -  پردازش رویدادهای پیچیده تعریف شده توسط کاربر

    -  ارائه اطلاعات به نرم افزار در زمان واقعی

علاوه بر موارد فوق می توان برای پردازش­های در سیستمهای دستی از نرم افزار میانی بهره برد.