سامانه نرم افزاری ITEB

ITEB یک سامانه نرم افزاری است، منطبق بر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیک. به طور کلی وظایف ITEB عبارتست از :

 • مدیریت ذی نفعان اعم از حقیقی و حقوقی در لایه های مختلف مانند مشتری، مدیر، کاربر، پشتیبان و ...
 • مدیریت خدمات تولید و چرخه حیات کارت از جمع آوری داده تا صدور، ابطال، کارت المثنی، تغببر رمز و ...
 • مدیریت خدمات بازاریابی، مدیریت تراکنش، نگهداشت و تراکنش سازی تجهیزات بانکی اعم از POS، Kiosk، PCPOS، EPOS، EFTPOS و ...
 • مدیریت پروژه های دولت الکترونیک مانند سامانه هوشمند شهروندی، سامانه هوشمند دانشجویی، سامانه هوشمند سلامت، بیمه و ...
 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ITSM )
 • مدیریت خدمات تکریم و خدمت رسانی به ذی نفعان ( CRM )
 • مدیریت حسابهای بانکی مرتبط با کارت، دفترچه حساب الکترونیک، دسته چک الکترونیک و فرآیندهای مرتبط آن مانند
 • روالها، رویه های و فرآیندهای مربوط به انواع حسابها اعم از قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه، مدیریت سود سپرده ها و ...
 • روالها، رویه های و فرآینده های مرتبط با تسهیلات نظیر وام
 • مدیریت سایر خدمات بانکی نظیر کلیرینگ، امنیت، کدگذاری و ... بر اساس قوانین و استانداردهای بانکداری الکترونیک
 • مدیریت درگاههای دریافت و پرداخت مجازی
 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط اعم از پشتیبانی، مدیریت خدمت رسانی مستمر، مدیریت حوادث، رخدادها، مسائل و ...
 • مدیریت تراکنش های حاصل از خدمات ارائه شده بر روی سامانه های تعریف شده در سامانه
 • مدیریت تخصیص حسابهای بانکی و خدمات مرتبط با کارت
 • مدیریت مغایرتها و تسویه حسابها
 • مدیریت صفحات اختصاصی کابران در web و مشاهده آخرین وضعیتها و تراکنشها
 • مدیریت Service desk در لایه های مختلف و خدمات Help desk
 • مدیریت گزارشات و گزارشات اختصاصی کابری، راهبری و مدیریتی