خدمات شبکه

 

 

 

  • مشاوره و ارائه طرح  در زمینه شبکه های کامپیوتری  ،گسترده سیمی و بی سیم
  • مشاوره ،طراحی و اجرای شبکه های محلی گسترده مطابق با آخرین استانداردها
  •  مشاوره ،طراحی و اجرای انواع سیستمهای تلفنهای سانترال
  •  مشاوره ،طراحی و اجرای سیستمهای کابل کشی ساختار یافته ارائه خدمات فنی ،سرویس ،نگهداری ،مدیریت  انواع شبکه های کامپیوتری
  • عقد قرارداد جهت انجام امور پشتیبانی و نگهداری از انواع شبکه ها با مراجعه
  • حضوری و یا استقرار کارشناسان به صورت تمام وقت در محل شرکت کارفرما
  • سرور اختصاصی
  • سرور اختصاصی مجازی
  • مانیتورینگ و کنترل پیشرفته
  • میزبانی سایت