خدمات مرم افزاری با توجه به نیازهای مشتری

                                                                                                    

شرکت تجارت الکترونیک فائز با توجه به نیاز های مشتریان خود اقدام به ارائه کلیه خدمات نرم افزاری به مشتریان خود نموده است،بخشی از این خدمات مطابق زیر است:

1)نیاز سنجی ،معماری و پیاده سازی پروژه های نرم افزاری بر اساس تکنولوژی J2EE

2)پشتیبانی فنی از نرم افزارها