کارت هوشمند دانشجویی

این کارت علاوه بر قابلیت شناسایی و احراز هویت دانشجو دارای قابلیت های پرونده هوشمند، سفارش غذا، عملیات بانکی، تردد و ... نیز می باشد. به بیان بهتر کارت هوشمند دانشجویی همان پرونده هوشمند دانشجو است که می تواند همیشه همراه دانشجو بوده و در یک بستر امن، سرویس و خدمات مورد نیاز او را اجرایی نماید. پرونده الکترونیکی دانشجو عبارت است از یک کارت هوشمند که کلیه پردازش های مرتبط با مدیریت سازمان آموزش بر روی آن قرار خواهد گرفت. نمونه هایی از این کارت بر طبق استانداردهای جهانی تعریف شده اند. این کارتها صرفا به مدیریت امور دانشجویی در خارج از دانشگاه نظیر سفر، تخفیف در خرید و مانند و مانند آن تعریف می شود. این کارتها را اصطلاحا ISIC نامیده اند. نمونه ای دیگر از این کارت را در اختیار مدرسان ،لایه های مختلف مدیران آموزشی و خدماتی همینطور کلیه کارکنان سامانه هوشمند قرار خواهد گرفت. نمونه این کارتها ITCI  نامیده می شود.

 

 ویژگی ها:

محور اصلی استفاده از این کارت را می توان به چهار محور زیر تقسیم بندی کرد:

 • استفاده از کارت به عنوان کارت تردد و شناسایی(فیزیکی و الکترونیکی)
 • استفاده از کارت به عنوان پرونده و سوابق آموزشی
 • استفاده از کارت به عنوان کارت خدمات سلامت ،بیمه و پرونده پزشکی
 • استفاده از کارت به عنوان کارت بانکی برای انجام پرداخت های لازم


ویژگی های عمومی فنی این سامانه عبارتند از:

 • امکان ارائه چندین کاربرد مختلف بر روی یک کارت
 • امکان استفاده از کارتهای مغناطیسی و هوشمند

پردازش تراکنش های مالی مربوط به:

 • کارتهای دریافت و پرداخت(DEBIT)
 • کارتهای اعتباری(CREDIT)
 • پرداخت وام
 • خرید اقساطی
 • کیف پول الکترونیک(E-purse)
 • بن کارت
 • کارت های جایزه(Loyalty)
 • ارائه گزارشات مدیریتی در لایه های مختلف
 • مدیریت ترمینالهای EFT-POS  و کارت جهت ارائه خدمات به دارندگان کارت
 • انجام عملیات بانکی و فروشگاهی
 • صدور کارت پذیرنده و کارت رمز هر یک از ترمینالهای EFT-POS
 • اعمال سقف برداشت خاص هر نوع حساب
 • تعریف کاربران و کنترل دسترسی توسط مدیر
 • امکان ثبت اطلاعات دانشجویان،افتتاح حساب،صدور کارت،پرداخت وام، تسویه و.....
 • ارائه صورتحساب اعضا و پذیرنده اعضا و پذیرنده بر اساس دوره تعریف شده در بخش پارامترها

 

شماتیک کلی سامانه در زیر نشان داده شده است: