مرکز سرویس و خدمات پشتیبانی

شركت تجارت الکترونیک فائز طيف وسيع و متنوعی از سرويس و خدمات پس از فروش را به طرف های قراردادی خود ارائه می نمايد كه آنها را در حفاظت و بهره وری از سرمايه گذاريشان در خريد محصولات ياری می نمايد. پكيج های قراردادی سرويس و نگهداری شركت فائز، برنامه های موثری هستند كه با نازل ترين هزينه شما را ياری می نمايند تا از هزينه های پيش بينی نشده تعميرات ضرب الاجلی و اضطراری پيش گيری و هزينه های نگهداری و حفاظت دستگاه های پرارزش شما را به يك هزينه معقول تقليل و ميزان بهره وری از دستگاه ها را به حداكثر ممكن ارتقاء بخشد. همكاران اين بخش با كمال افتخار توضيحات تكميلی را در جلسات حضوری خدمت مشتريان گرامی ارائه خواهند نمود.

برای ما فروش پايان كار نيست بلكه آغاز انجام تعهدمان است.